Một đợt nhỏ thẻ bài dogtag Mỹ bóng vừa xong cho khách quân đội

dogtag5

Một đợt nhỏ thẻ bài dogtag Mỹ bóng vừa xong cho khách quân đội

Một bộ thẻ bài dogtag Thái: 210k/trọn bộ
Một bộ thẻ bài dogtag Mỹ(bóng hoặc mờ): 305k/trọn bộ


GIẢM GIÁ – ĐẶT CÀNG NHIỀU CÀNG RẺ
Tổng tiền hàng: trên 500k: 5%
Trên 1.000k: 10%
Trên 3 triệu: 15%
Đối với đơn hàng cho group, nhóm trên 10.000k liên hệ trực tiếp 0904 379 195

6 thoughts on “Một đợt nhỏ thẻ bài dogtag Mỹ bóng vừa xong cho khách quân đội

    1. Bạn đặt tại web hoặc qua Facebook của shop hoặc qua điện thoại cho nhanh nhé. Cám ơn bạn.

Comments are closed.