Phụ kiện dogtag

Dây bi Mỹ

Dây ngắn 11.5 cm 45k/dây                                     Dây dài 68cm 70k/dây
longchainshortchain

 

 

 

 

 

 

 

 

Bọc Silicone

 45k/vòng  GIẢM còn 30k/vòng

Phát sáng trong đêm:

Glow in the Dark Blue Dogtag Silencer

Pink Dogtag Silencer

 

 

 

 

 

Loại bình thường:

               Trắng                             Trong suốt                         Xanh dương                                Đỏ
White Dogtag SilencerClear Translucent Dogtag SilencerBlue Dogtag SilencerRed Dogtag Silencer

 

 

 

 

 

                Đen                                  Camo  
Black Dogtag Silencer 3cdesert-2